<source id="o4ibj"><mark id="o4ibj"></mark></source>
 • <table id="o4ibj"></table>
 • <source id="o4ibj"></source>

   中文 | English

   咨詢熱線:18918761212   

   當前位置:首頁 >> 預裝柱 

   PrePack預裝柱

    

   產品基質類型

   Purose系列


   層析類型

   離子交換(DEAE、Q、CM、SP)
   疏水層析(Butyl、Octyl、Phenyl)
   親和層析(Ni-IDA、Ni-NTA、Ni-TED、iProtein A、iProtein G、GSH、Blue、Heparin、Benzamidine)


   4重點推薦

   預裝柱類型

   產品名稱

   規格

   貨號

    

    

    

   離子交換

   PrePack DEAE Purose 6 FF

   5×1 mL

   ZA20202-01

   5×5 mL

   ZA20202-02

   1×1 mL

   ZA20202-15

   1×5 mL

   ZA20202-16

   PrePack DEAE Purose 6 HP

   5×1 mL

   ZA20204-01

   5×5 mL

   ZA20204-02

   1×1 mL

   ZA20204-15

   1×5 mL

   ZA20204-16

   PrePack Q Purose 6 FF

   5×1 mL

   ZA20302-01

   5×5 mL

   ZA20302-02

   1×1 mL

   ZA20302-15

   1×5 mL

   ZA20302-16

   PrePack Q Purose 6 HP

   5×1 mL

   ZA20304-01

   5×5 mL

   ZA20304-02

   1×1 mL

   ZA20304-15

   1×5 mL

   ZA20304-16

   PrePack CM Purose 6 FF

   5×1 mL

   ZA20402-01

   5×5 mL

   ZA20402-02

   1×1 mL

   ZA20402-15

   1×5 mL

   ZA20402-16

    PrePack CM Purose 6 HP

   5×1 mL

   ZA20404-01

   5×5 mL

   ZA20404-02

   1×1 mL

   ZA20404-15

   1×5 mL

   ZA20404-16

   PrePack SP Purose 6 FF

   5×1 mL

   ZA20502-01

   5×5 mL

   ZA20502-02

   1×1 mL

   ZA20502-15

   1×5 mL

   ZA20502-16

   PrePack SP Purose 6 HP

   5×1 mL

   ZA20504-01

   5×5 mL

   ZA20504-02

   1×1 mL

   ZA20504-15

   1×5 mL

   ZA20504-16

   疏水層析

   PrePack Butyl Purose 4 FF

   5×1 mL

   ZA30601-01

   5×5 mL

   ZA30601-02

   1×1 mL

   ZA30601-15

   1×5 mL

   ZA30601-16

   PrePack Butyl Purose 4 HP

   5×1 mL

   ZA30603-01

   5×5 mL

   ZA30603-02

   1×1 mL

   ZA30603-15

   1×5 mL

   ZA30603-16

   PrePack Octyl Purose 4 FF

   5×1 mL

   ZA30801-01

   5×5 mL

   ZA30801-02

   1×1 mL

   ZA30801-15

   1×5 mL

   ZA30801-16

   PrePack Octyl Purose 4 HP

   5×1 mL

   ZA30803-01

   5×5 mL

   ZA30803-02

   1×1 mL

   ZA30803-15

   1×5 mL

   ZA30803-16

   PrePack Phenyl Purose 6 FF

   5×1 mL

   ZA30702-01

   5×5 mL

   ZA30702-02

   1×1 mL

   ZA30702-15

   1×5 mL

   ZA30702-16

   PrePack Phenyl Purose 6 HP

   5×1 mL

   ZA30704-01

   5×5 mL

   ZA30704-02

   1×1 mL

   ZA30704-15

   1×5 mL

   ZA30704-16

   親和層析

   PrePack Ni-IDA Purose 6FF

   5×1 mL

   ZA40902-01

   5×5 mL

   ZA40902-02

   1×1 mL

   ZA40902-15

   1×5 mL

   ZA40902-16

    PrePack Ni-IDA Purose 6 HP

   5×1 mL

   ZA40904-01

   5×5 mL

   ZA40904-02

   1×1 mL

   ZA40904-15

   1×5 mL

   ZA40904-16

   PrePack Ni-NTA Purose 6 FF

   5×1 mL

   ZA41002-01

   5×5 mL

   ZA41002-02

   1×1 mL

   ZA41002-15

   1×5 mL

   ZA41002-16

   PrePack Ni-NTA Purose 6 HP

   5×1 mL

   ZA41004-01

   5×5 mL

   ZA41004-02

   1×1 mL

   ZA41004-15

   1×5 mL

   ZA41004-16

   PrePack Ni-TED Purose 6 FF

   5×1 mL

   ZA42302-01

   5×5 mL

   ZA42302-02

   1×1 mL

   ZA42302-15

   1×5 mL

   ZA42302-16

   PrePack Ni-TED Purose 6 HP

   5×1 mL

   ZA42304-01

   5×5 mL

   ZA42304-02

   1×1 mL

   ZA42304-15

   1×5 mL

   ZA42304-16

   PrePack iProtein A Purose 4 FF

   5×1 mL

   ZA41201-01

   5×5 mL

   ZA41201-02

   1×1 mL

   ZA41201-15

   1×5 mL

   ZA41201-16

    PrePack iProtein G Purose 4 FF

   5×1 mL

   ZA42501-01

   5×5 mL

   ZA42501-02

   1×1 mL

   ZA42501-15

   1×5 mL

   ZA42501-16

   PrePack GSH Purose 4 FF

   5×1 mL

   ZA41301-01

   5×5 mL

   ZA41301-02

   1×1 mL

   ZA41301-15

   1×5 mL

   ZA41301-16

   PrePack Blue Purose 6 FF

   5×1 mL

   ZA41402--01

   5×5 mL

   ZA41402--02

   1×1 mL

   ZA41402--15

   1×5 mL

   ZA41402--16

   PrePack Heparin Purose 6 FF

   5×1 mL

   ZA41502-01

   5×5 mL

   ZA41502-02

   1×1 mL

   ZA41502-15

   1×5 mL

   ZA41502-16

   PrePack Heparin Purose 6 HP

   5×1 mL

   ZA41504-01

   5×5 mL

   ZA41504-02

   1×1 mL

   ZA41504-15

   1×5 mL

   ZA41504-16

   PrePack Benzamidine Purose 4 FF

   5×1 mL

   ZA42001-01

   5×5 mL

   ZA42001-02

   1×1 mL

   ZA42001-15

   5×1 mL

   ZA42001-16

   久久国产精品视频_一级内射_色精品欧美人妻内射后入_五月丁香合综合六月四射激情

   <source id="o4ibj"><mark id="o4ibj"></mark></source>
  1. <table id="o4ibj"></table>
  2. <source id="o4ibj"></source>